• Yabancılara Türkçe Öğretimi
 • İran’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Yerel Öğretmenlerin Dil Öğretim Tecrübelerine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması

İran’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Yerel Öğretmenlerin Dil Öğretim Tecrübelerine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yurt içinde hemen hemen her üniversiteler bünyesindeki dil öğretim merkezlerinde ve yurt dışında ise özellikle Yunus Emre Enstitüsünün tarafından kurulan kültür merkezleri ve Türkoloji bölümleriyle özel dil kurslarında uzun bir müddetten beri yabancı dil olarak Türkçe öğretilmektedir. Bu çerçevede Türkiye’ye ve Türkçeye olan ilgi doğrultusunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında çalışan öğretmenlerin önemini de arttırmıştır. Fakat bir dili yabancı dil olarak öğretme süreci kolay olmamakla birlikte üzerinde özel olarak ihtisas yapılması gereken bir alandır. Bu çerçevede Day ve Conklin (1993) de yabancı dil öğretmeni eğitiminin bilgi temelinin dört türden oluştuğunu belirtmektedir. Bunlar;

 1. Alan bilgisi: Örneğin İngiliz dili ve edebiyatı, İngiliz dilinin kültürel yönleri.
 2. Pedagojik bilgi: Genel öğretim stratejileri bilgisi, inançları ve uygulamaları; örneğin sınıf yönetimi, motivasyon, karar verme.
 3. Pedagojik formasyon bilgisi: Alan bilgisini çeşitli yollarla sunan uzmanlaşmış bilgi; öğrencilerin konuyu nasıl anladıkları, öğrendikleri zaman karşılaştıkları olası güçlüklerin ne olduğu ve bunların nasıl çözümlendiği bilgisi; örneğin okuma ve yazma becerileri öğretimi, İngilizce gramerinin öğretimi.
 4. Yardımcı bilgi: İngilizce öğretimi ve öğrenimine yaklaşımımızı bildiren farklı disiplinlerin bilgisi; örneğin psikodilbilim, dilbilim, sosyodilbilim, araştırma metotları (akt. Aydoğan ve Çilsal, 2007:181-182). Bu bağlamda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında çalışan öğretmen profili göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin Day ve Conklin (1993)’in yabancı dil öğretmeni eğitiminin bilgi temelini oluşturan alan bilgisi, pedegojik bilgi,   pedegojik

 

 

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

formasyon bilgisi ve yardımcı bilgi hususunda ciddi eksikliklerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bunun nedenlerini ise;

 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında öğretmen yetiştirmeye yönelik herhangi bir lisans programımın bulunmaması,
 • Türkçe öğretmenliği lisans programında yabancılara Türkçe öğretimi dersinin sadece bir dönem okutulması,
 • İlgili dersin sadece teorik olması ve TÖMER’lerde ilgili öğrencilerin uygulamaya yönelik bir eğitim alma şansının bulunmaması,
 • Yabancılara Türkçe öğretimi dersini lisans programında okutan akademisyenlerin birçoğunun bu alana yönelik tecrübelerinin olmaması,
 • Bu alana yönelik öğretmen ihtiyacının yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programları ile karşılanmaya çalışılması,
 • İlgili sertifika programlarının herhangi bir standartlarının (verilen dersler, ders saatleri, uygulama saati ve şekli, katılımcıların alanı vb.) olmaması ve tamamen programı açan üniversitenin keyfiyetine bırakılması,
 • TÖMER’lerde veya diğer kurumlarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek öğretmenlerde aranan şartlarda bir standarttın olmaması vb.dir.

Bu görüşler doğrultusunda Mete ve Gürsoy (2013: 344) yabancılara Türkçe öğretiminde konu ile ilgili eşgüdüm ve iş birliğiyle oluşturulmuş bir devlet politikası uygulanmadığından dolayı bugüne kadar alana özgü temel ilke ve çerçevelerin oluşturulamadığı ve Türkçenin yanı sıra Türk tarihi, kültürü, değerler sistemi hatta Türk mitolojisi konularında gerekli ve yeterli bilgi birikimine, geniş bir dünya görüşüne ve genel kültüre sahip öğretmenler yetiştirmek için amaca uygun özel programların yapılmadığını vurgulanmaktadır. Barın (2010) ise her öğretmende olması gereken niteliklerin yabancılara Türkçe öğretenlerde daha çok aranması gerektiğini belirterek bu öğretmenleri yetiştirecek öğretim elemanlarının da yabancılara Türkçe öğretimi alanında uzmanlaşmış, modern dil öğretim yöntem ve tekniklerinden haberdar ve uygulamalar yapmış alan uzmanları olması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu doğrultuda gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çalışacak nitelikli yabancı dil olarak Türkçe öğretmeni açığı göze çarpmaktadır.

Loading...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...